Duomenų apsaugos pareiškimas

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

1.       Bendrosios nuostatos

„Henkel Balti OÜ“, toliau vadinama „Henkel“, gerbia kiekvieno mūsų interneto svetainėje besilankančio asmens privatumą. Atsižvelgiant į tai, norime jus informuoti apie „Henkel“ renkamų duomenų rūšį ir jų naudojimo tvarką. Taip pat sužinosite, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis.

Visi šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje. Todėl jūs bet kada galėsite sužinoti apie tai, kokius duomenis mes renkame ir kaip bei kokiu tikslu juos naudojame.

Šis Pareiškimas dėl duomenų apsaugos netaikomas per „Henkel“ interneto svetainių hipersaitus pasiekiamoms interneto svetainėms.
 

2.       Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir tvarkymas

Atsakingo subjekto pavadinimas: „Henkel Balti OÜ“

Atsakingo subjekto adresas: Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia

„Henkel“ naudoja asmens duomenis pirmiausia tam, kad pateiktų šią interneto svetainę naudotojams bei užtikrintų tinkamą šios interneto svetainės veikimą ir saugumą. Bet koks tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis kitomis įstatymais nustatytomis pareigomis ar leidimais arba „Henkel“ gavus atitinkamo naudotojo sutikimą.

Naudotojams lankantis interneto svetainėje, „Henkel“ automatiškai renka ir saugo tam tikrus duomenis. Šiuos duomenis sudaro: IP adresas arba atitinkamam galiniam įrenginiui priskirtas įrenginio ID, kuris mums reikalingas norint perduoti pageidaujamą turinį (pvz., turinį, tekstus, vaizdus ir informaciją apie produktus, taip pat duomenų failus, kuriuos galima parsisiųsti ir pan.), interneto svetainėje naudotojų atliekami veiksmai, atitinkamo galinio įrenginio tipas, naudojamos interneto naršyklės tipas, taip pat naudojimosi data ir laikas.

„Henkel“ šią informaciją saugo ne ilgiau kaip 7 dienas tam, kad atpažintų ir užkardytų netinkamą naudojimą.

Šią informaciją „Henkel“ taip pat naudoja paslaugos pateikimo, ypatybių ir funkcijų tobulinimui bei bendro pobūdžio administravimo veiksmams atlikti.

Be to, „Henkel“ be nepagrįsto delsimo ištrina arba anonimizuoja naudojimo duomenis, įskaitant IP adresus, vos tik jiems tapus nebereikalingais minėtiems tikslams.

Duomenų tvarkymas ir naudojimas yra vykdomas vadovaujantis tokius veiksmus atlikti suteikiančiomis teisę įstatymų nuostatomis tuo pagrindu, kad (1) tvarkymas yra būtinas norint pateikti interneto svetainę; arba (2) „Henkel“ turi svarbų teisėtą interesą užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės funkcionalumą ir veikimą be klaidų bei pritaikyti ją individualių naudotojų poreikiams.

Surinktų duomenų gavėjai gali būti atsakingų vidaus skyrių nariai, kitos su „Henkel“ susijusios bendrovės, išorės paslaugų teikėjai (pvz., prieglobos ir turinio valdymo, rinkodaros agentūros, kiti paslaugų teikėjai tretieji asmenys, jei tai būtina jų teikiamoms paslaugoms), valdžios institucijos, vykdančios joms pavestas atitinkamas pareigas ir įgaliojimus, pavyzdžiui, teikiant oficialius prašymus, arba jei tai yra būtina norint nustatyti, įgyvendinti ar apginti „Henkel“ teises, bei dabar ar ateityje verslo sandorio, pvz., pardavimo, susijungimo ar įsigijimo, pagrindu „Henkel“ bendroves įsigyjantys asmenys.
 

3.       Tolesnis asmens duomenų tvarkymas

a)       Naudotojų prašymų lentelė

Savo kontaktinius duomenis galite pateikti naudodami mūsų kontaktinę formą. Jūsų duomenys bus reikalingi mums atsakant į jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek tai būtina atsakymui į jūsų užklausą.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

b)      Loterijos

Gali būti, jog norėdami dalyvauti mūsų interneto svetainėje bet kuriuo metu skelbiamoje loterijoje nurodėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Jūsų duomenis naudosime loterijos rengimo tikslais.                                                                                    

Jūsų duomenų nepersiųsime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai reikalinga laimėjimų atidavimui ar loterijos vykdymui.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek tvarkymas yra būtinas loterijos vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

c)       Produkto bandymas

Gali būti, jog dalyvaudami produkto bandymuose nurodėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Jūsų duomenis naudosime produkto bandymams atlikti.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai būtų atliekama produkto bandymų tikslu.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas yra būtinas produkto bandymų tikslu.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

d)      Internetinis seminaras

Gali būti, jog dalyvaudami internetiniuose seminaruose nurodėte savo kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą. Jūsų duomenis naudosime internetinio seminaro suteikimo tikslu.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai būtų atliekama seminaro vedimo tikslu.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas būtinas internetinio seminaro suteikimo jums tikslu.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

e)      Apklausos

Gali būti, jog dalyvaudami apklausoje nurodėte savo kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą. Jūsų duomenis naudosime apklausos atlikimo tikslu.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus, kai tai būtų atliekama apklausos atlikimo tikslu.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas būtinas apklausai atlikti.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

f)        Pokalbių robotas

Nors mūsų Pokalbių robotu galima naudotis neįvedus papildomų asmens duomenų, gali būti, jog papildomus asmens duomenis pateikėte juos įvesdami į papildomo teksto laukelį. Jūsų duomenis naudojame tik atsakymui į jūsų užklausą. Proceso tobulinimo tikslais pasiliekame teisę anonimizuoti jūsų užklausą.

Jūsų duomenų neperduosime jokiam trečiajam asmeniui, nebent tai būtų būtina atsakant į jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek toks tvarkymas būtinas atsakymui į jūsų užklausą pateikti.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.
 

4.       Sutikimas / Sutikimo atšaukimas

a)       Santykių su klientais / naudotojais valdymas / Internetinės bendruomenės

Gali būti, jog esate davę sutikimą su „Henkel“ vykdomu

 • „Henkel“ galimai pateiktų jūsų kontaktinių duomenų tvarkymu
 • jūsų bendravimo su „Henkel“ elektroniniais pranešimais turiniu ir aplinkybėmis, kaip antai, kontaktinėmis formomis ar el. paštu,
 • jūsų naudojimosi „Henkel“ interneto svetainėmis,
 • duomenų, susijusių su jūsų dalyvavimu „Henkel“ internetiniuose mokymuose,
 • veiksmais, atliktais „Henkel“ socialinės žiniasklaidos interneto svetainėse (tinklaraščiuose, „Facebook“ tinklalapiuose ir kt.)

„Henkel“ klientų / santykių su naudotojais valdymo / internetinės bendruomenės rėmuose

toliau nurodytais tikslais:

 • reklamos (paštu, naršyklėje, programėlėje ir kaip nurodyta toliau, jei pateikiate papildomą sutikimą),
 • techninių konsultacijų, pvz., dėl produktų ar technologijų naudojimo, teikimo
 • rinkos tyrimų,
 • internetinių paslaugų, tokių kaip el. mokymasis, internetiniai seminarai, teikimo
 • bendravimo dėl renginių
 • apklausų atlikimo

Norėdama pasiekti pasirinktus tikslus, „Henkel“ turi teisę

 • sujungti aukščiau išvardytus duomenis su kitais duomenimis, kuriuos „Henkel“ galėjo teisėtai rinkti apie jus, pavyzdžiui, jums dalyvaujant loterijose ar vykdant kitas veiklas interneto svetainėje, ir
 • išanalizuoti duomenis, siekiant nustatyti tinkamas reklamos priemones.

Šios analizės atlikimui „Henkel“ taiko automatizuotą metodiką, kuri padeda pasirinkti pardavimo potencialiems klientams būdus. Kontaktai skirstomi į kategorijas pagal internete ir už jo ribų jų atliekamus veiksmus. Atsižvelgiant į kategoriją, kuriai jie yra priskirti, ir vietą, kur jie yra, kontaktai yra priskiriami pardavimo vadybininkams ir gauna jiems pritaikytą informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas bei reklaminę medžiagą.

Gali būti, jog davėte sutikimą, kad „Henkel“ perduotų jūsų asmens duomenis GFK šiam tikslui:

 • kontaktinių adresų derinimas ir atnaujinimas.

Duomenis saugosime tik tol, kol galios sutikimas arba tol, kol tai bus būtina laikantis įstatymuose numatytų saugojimo įsipareigojimų.

Ateityje įsigaliosiantį savo duotą sutikimą turite teisę bet kada atšaukti, pavyzdžiui, spustelėdami ant patvirtinimo el. laiške pateikto atitinkamo hipersaito arba spustelėdami [ČIA]. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki jo atšaukimo pagal sutikimą tvarkytų duomenų tvarkymo teisėtumui.

b)      Reklama el. pašto laiškais

Be to, gali būti, jog pareiškėte sutikimą leidžiantį „Henkel“ elektroniniu paštu (el. paštu, SMS, MMS, tiesioginiu pranešimu) ir (arba) telefonu susisiekti su jumis dėl su „Henkel“ klijų technologijų asortimento produktais susijusių pasiūlymų, produktų ir paslaugų.

Kad galėtume pateikti jums atitinkamas reklamavimo priemones, jūsų duomenis naudosime taip, kaip nurodyta pirmiau esančiame šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos 4.a  punkte.

Ateityje įsigaliosiantį savo duotą sutikimą turite teisę bet kada atšaukti, pavyzdžiui, spustelėdami ant patvirtinimo el. laiške pateikto atitinkamo hipersaito arba spustelėdami [ČIA]. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki jo atšaukimo pagal sutikimą tvarkytų duomenų tvarkymo teisėtumui.
 

5.       Slapukai, pikseliai, pirštų atspaudai ir panašios technologijos

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos. Slapukai – tai jūsų naršyklės jūsų įrenginio standžiajame diske laikinai saugomi nedideli duomenų rinkiniai, reikalingi norint naudotis mūsų interneto svetaine. Slapuke paprastai yra unikalus identifikatorius – jūsų įrenginyje saugomas atsitiktinai sugeneruotas skaičius. Kai kurių slapukų galiojimas baigiasi jūsų interneto svetainės sesijos pabaigoje; kiti jūsų įrenginyje saugomi ilgesnį laiką. Techniškai būtini slapukai bus naudojami automatiškai. Kiti slapukai (ar panašios technologijos) bus taikomi tik gavus išankstinį jūsų sutikimą.

Slapukų esama įvairių tipų. Pirmosios šalies slapukai yra tie, kuriuos išsaugo aplankyta interneto svetainė, kuri juos ir gali paskui perskaityti. Trečiųjų asmenų slapukai – tai kitų organizacijų pateikiami slapukai, kuriuos naudojame įvairioms paslaugoms teikti. Pavyzdžiui, pasitelkiame išorinius analizės paslaugų teikėjus, kurie mūsų vardu talpina slapukus, norėdami nustatyti patinkančius ir nepatinkančius mūsų interneto svetainės elementus. Be to, jūsų lankomoje interneto svetainėje gali būti įterptojo turinio, pvz., „YouTube“, kuris savo ruožtu gali nustatyti savo slapukus.

Pikselis – tai paprastai yra ne didesnis kaip 1 pikselio x 1 pikselio matmenų skaidrus vaizdas, kuris į interneto svetainę dedamas norint rinkti tokius duomenis kaip IP adresas, naršyklės tipas, prieigos laikas arba anksčiau nustatyti slapukai turinio suasmeninimui arba darantys naršymą efektyvesnį ir paprastesnį. Jie dažnai naudojami kartu su slapukais, nes pikseliai generuoja ir valdo slapukus.

Gavusi jūsų sutikimą, interneto svetainė kaups duomenis apie įrenginio operacinę sistemą, naršyklę, kalbą, įdiegtus šriftus, IP adresą, įskiepius ir kitą informaciją. Tokiu būdu prietaisas gali būti iš naujo atpažintas naudotojui aktualios reklamos teikimo tikslais.

Daugiau informacijos apie slapukus ir kitas mūsų interneto svetainės naudojamas technologijas bei jų tikslus galite rasti mūsų interneto svetainės skiltyse „Slapukai“ ir „Slapukų nustatymai“. Čia taip pat galite bet kada atšaukti savo sutikimą ir išjungti atitinkamą slapukų nustatymą.

Jūsų nuostatos nustatomos nurodytam domenui, atskirai kiekvienai naršyklei ir įrenginiui. Todėl, jei lankotės mūsų interneto svetainėje namuose ir darbe, ar tai darote naudodamiesi skirtingomis naršyklėmis, duomenų saugojimo turite atsisakyti kiekviename atskirame įrenginyje ar naršyklėje.

a)      „Mapp Intelligence“ (buvęs „Webtrekk“)

Gavus jūsų sutikimą, ši interneto svetainė, naudodama „Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH“ , Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlynas, Vokietija, talpinama Vokietijoje, technologiją renka ir kaupia duomenis rinkodaros ir optimizavimo tikslais. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje yra įdiegtas slapukas. Šis slapukas rinks tokius duomenis kaip naršyklės ir įrenginio informacija, jūsų IP adresas, interneto svetainės, kuriose lankėtės, ir prieigos laikas. Šie duomenys yra saugomi ir toliau tvarkomi remiantis anonimizuotais ar pseudonimizuotais naudotojų profiliais (priklausomai nuo atitinkamos technologijos ir paslaugos). Šie naudotojų profiliai saugomi slapukuose ar kitose panašiose technologijose, kaip nurodyta pirmiau. Be lankantis interneto svetainėje renkamų duomenų (kaip išdėstyta pirmiau), tai gali būti ir informacija apie interneto svetainę, iš kurios patekote į mūsų interneto svetainę, ir, jei taikoma, bet kokius žodžius, kuriuos suvedę paieškoje suradote mūsų interneto svetainę.

Nesant aiškiai išreikšto mūsų naudotojų sutikimo, naudojant „Mapp“ technologijas surinkti duomenys nenaudojami lankytojui identifikuoti asmeniškai ir nėra sujungiami su bet kuriais kitais atitinkamo naudotojo asmens duomenimis.

Daugiau informacijos apie žiniatinklio sekimą rasite mūsų teikėjo duomenų apsaugos politikoje: https://mapp.com/privacy/

Nesutikimas su duomenų rinkimu

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, bet nepageidaujate, kad būtų naudojamas „Mapp Intelligence“ slapukas, galite spustelėti šią nuorodą (https://mapp.com/opt-out-mapp/) ir nustatyti pasirinkimą nenaudoti slapuko. Slapukas nustatomas konkrečiam domenui, konkrečiai naršyklei ir įrenginiui. Todėl, jei lankotės mūsų interneto svetainėje namuose ir darbe, ar naudodamiesi skirtingomis naršyklėmis, duomenų saugojimo turite atsisakyti kiekviename įrenginyje ar naršyklėje atskirai.

b)      Google Ads

Gavus jūsų sutikimą, ši interneto svetainė, siekiant įvertinti reklamavimo priemonių veiksmingumą ir pakartotinai į jus kreiptis, naudoja „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau - „Google“) teikiamą „Google Ads“ paslaugą. Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje „Google Ads“ jūsų įrenginyje išsaugo slapuką. Siekiant išanalizuoti ir vizualizuoti mūsų reklaminių skelbimų pasiekiamumą bei rodyti asmeniškai pritaikytus reklaminius skelbimus, šiuo slapuku „Google“ tvarko jūsų įrenginio sugeneruotą informaciją apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine, sąveiką su mūsų interneto svetaine ir reklamavimo priemonėmis, taip pat jūsų IP adresą, naršyklės duomenis, prieš tai jūsų aplankytas interneto svetaines ir apsilankymo datą bei laiką. Šiuo tikslu taip pat gali būti nustatoma, ar tam tikri galiniai įrenginiai priklauso jums ar jūsų namų ūkiui. Naudojant „Pakartotinę rinkodarą“, mūsų interneto svetainės naudotojus galima iš naujo nustatyti ir atpažinti kitose „Google“ reklamavimo tinklo interneto svetainėse (pvz., „Google“ paieškoje ar „YouTube“) ir jiems rodyti jų interesus atitinkančius reklaminius skelbimus.

Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduota „Google“ ir bus jos saugoma JAV esančiuose serveriuose. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Google“.

Daugiau informacijos apie privatumą „Google“ paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, tačiau nenorite gauti individualizuoto reklamavimo, informaciją apie tai, kaip individualiai pritaikyti „Google“ reklamavimo nustatymus, rasite šioje nuorodoje (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Taip pat galite įdiegti atsisakymo įskiepį (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c)       Google Analytics

Gavus jūsų sutikimą, ši interneto svetainė naudoja „Google Ireland Ltd“ (Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija) ir Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) (toliau - „Google“) teikiamą „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugą. Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje jūsų įrenginyje išsaugomas slapukas. Šis slapukas rinks duomenis, įskaitant naršyklės ir įrenginio informacija, jūsų IP adresą, aplankytas interneto svetaines, serverio užklausos datą ir laiką, siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi interneto svetaine, sudaryti interneto svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir interneto svetainės teikėjui teikti kitas su interneto svetainėje atliekamais veiksmais ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas. Slapukas taip pat renka informaciją apie naudotojų sąveiką su reklaminiais skelbimais (tekstinių skelbimų spustelėjimus ar vaizdinių skelbimų peržiūras).

Surinktus duomenis „Henkel“ naudos kampanijų optimizavimui, pakartotiniam tikslinių grupių nustatymui ir skelbimų personalizavimui. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje „Google“ saugomi slapukai leidžia pakartotinai jums teikti tikslinę reklamą, viena vertus, (pvz., „Google Ads“ veikimo apimtyje) „Google“ interneto svetainėse ir, kita vertus, (pvz., „Google Campaign Manager 360“ veikimo apimtyje) mūsų interneto svetainėse bei, pagal jūsų interesus, jums lankantis kitų partnerių interneto svetainėse. Šiuo tikslu teikiant reklamą jūsų naršyklė yra identifikuojama ir priskiriama tikslinei grupei. Ši informacija naudojama norint rodyti jums aktualius ir jus dominančius reklaminius skelbimus.

„Google“ (kaip duomenų valdytoja) gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant jūsų duomenis su kitais (pvz., jums naudojantis savo „Google“ paskyra) apie jus surinktais duomenimis.

Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduota „Google“ ir jos saugoma JAV esančiuose serveriuose. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Mes aktyvavome IP anonimizavimą, tai reiškia, kad Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių atžvilgiu „Google“ sutrumpins / anonimizuos paskutinius aštuonis IP adreso skaitmenis. Tik išimtiniais atvejais į JAV esančius „Google“ serverius siunčiamas visas IP adresas, kuris ten bus sutrumpintas.20

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Google“.

Daugiau informacijos apie privatumą „Google“ paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, tačiau nepageidaujate, kad būtų naudojami „Google Analytics“ slapukai, galite spustelėti šią nuorodą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ir parsisiųsti bei įsidiegti naršyklės plėtinį, kuriuo bus išjungtas „Google Analytics“ duomenų (slapukų ir IP adreso) rinkimas ir naudojimas.

d)      Google Optimize 360

Gavę jūsų sutikimą, savo interneto svetainėje naudojame Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) įrankį „Google Optimize 360“. „Google Optimize“ analizuoja skirtingų mūsų interneto svetainės variantų naudojimą ir padeda mums pagerinti naudotojo patirtį atsižvelgiant į interneto svetainėje mūsų naudotojų atliekamus veiksmus. „Google Optimize“ yra į „Google Analytics“ integruotas įrankis, todėl jo atžvilgiu taikoma tai, kas pasakyta apie „Google Analytics“.

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainėje skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“ arba įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo papildinį (žr. kaip nurodyta pirmiau).

e)      Adobe Analytics

Gavus jūsų sutikimą, šioje interneto svetainėje naudojama „Adobe Systems Software Ireland Limited“ (4-6 Riverwalk, „City West Business Campus“, Saggart, Dublinas 24, Airija) (toliau - „Adobe“) teikiama „Adobe Analytics“ interneto analizės paslauga. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje yra įdiegtas slapukas. Šis slapukas rinks duomenis, įskaitant naršyklės ir įrenginio informaciją, jūsų IP adresą, aplankytas interneto svetaines, serverio užklausos datą ir laiką, siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi interneto svetaine, sudaryti interneto svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir interneto svetainės teikėjui teikti kitas su interneto svetainėje atliekamais veiksmais ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas.

„Adobe“ (kaip duomenų valdytoja) gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant jūsų duomenis su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų „Adobe“ paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduodama į Jungtinėje Karalystėje esančius „Adobe“ serverius ir ten tvarkoma. Šiam duomenų perdavimui į trečiąją šalį tinkamas duomenų apsaugos lygis užtikrinamas standartinėmis sutarties nuostatomis, GDPR 46 str., laukiant Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo (GDPR 45 straipsnis).

Mes suaktyvinome IP anonimizavimą, o tai reiškia, kad „Adobe“ gaunant IP adresus automatiškai paslepiamas paskutiniai aštuoni IP adreso skaitmenys (paskutinė dalis). Šis anonimizavimas atliekamas prieš tvarkant IP adresą. Statistinei analizei atlikti bus naudojama tik apytikslė vieta

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje sutinkate naudoti aukščiau nurodytus duomenis ir pirmiau aprašytą „Adobe“ vykdomą tvarkymą.

Daugiau informacijos apie „Adobe“ paslaugų privatumą rasite čia: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, tačiau nepageidaujate naudoti „Adobe Analytics“ slapukų, galite spustelėti šią nuorodą (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) ir išjungti „Adobe Analytics“ duomenų (slapukų ir IP adreso) rinkimą ir naudojimą.

f)        „Google Campaign Manager 360“ (buvusi „DoubleClick“)

Gavę jūsų sutikimą, kad galėtume jums rodyti jums aktualius skelbimus greta „Google Campaign Manager 360“ mes naudojame „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 teikiamą paslaugą. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje „Google“, panaudodama jūsų IP adresą, išsaugo slapuką. Be IP adreso, naršyklės ir įrenginio informacijos, aplankytų interneto svetainių ir prieigos laiko, šis slapukas taip pat renka informaciją apie jūsų naršyklėje rodomą reklamą ir tai, kurias reklamas spustelėjate. Tai leidžia „Google“ ir jos partnerių interneto svetainėms remiantis ankstesniais apsilankymais „Henkel“ puslapiuose ar kitose interneto svetainėse rodyti dominančius reklaminius skelbimus. Kad būtų galima patikrinti ekrane rodomus ir patrauklius reklaminius skelbimus „Campaign Manager“ slapukai naudoja pseudonimizuotą jūsų naršyklei priskirtą identifikavimo numerį. Šiuo tikslu teikiant reklaminius skelbimus jūsų naršyklė identifikuojama ir priskiriama tikslinei grupei. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje „Google“ saugomi slapukai leidžia pakartotinai jums teikti tikslinę reklamą, viena vertus, (pvz., „Google Ads“ veikimo apimtyje) „Google“ interneto svetainėse ir, kita vertus, (pvz., „Google Campaign Manager 360“ veikimo apimtyje) mūsų interneto svetainėse bei, pagal jūsų interesus, jums lankantis kitų partnerių interneto svetainėse.

Ši informacija bus naudojama siekiant įvertinti jūsų naudojimąsi interneto svetaine, suformuoti interneto svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir teikti kitas su interneto svetainėje atliekamais veiksmais ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas.

„Google“ (kaip duomenų valdytoja) gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant jūsų duomenis ir juos susiejant su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų „Google“ paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi interneto svetaine bus perkelta į JAV esantį „Google“ serverį ir ten bus saugoma. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Google“.

Daugiau informacijos apie privatumą „Google“ paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei su slapukų naudojimu apskritai sutinkate, tačiau nepageidaujate naudoti „Google“ kampanijos slapukų, galite spustelėti šią nuorodą (www.google.com/settings/ads/onweb) ir išjungti „Google“ teikiamą „Campaign Manager“ paslaugą.

g)      „Facebook“ pikselis

Gavę jūsų sutikimą, mes naudosime „Facebook Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija) ir „Facebook, Inc.“ (1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025 JAV) (toliau - „Facebook“) teikiamą „Facebook“ pikselį. Šis įrankis mums suteikia galimybę, atsižvelgiant į tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine, išanalizuoti ir suasmeninti reklaminius skelbimus, kad galėtume pateikti specialiai jums pritaikytus reklaminius skelbimus. Tuo tikslu pikselis renka jūsų IP adresą, naršyklės informaciją, apsilankymus ir veiksmus, kuriuos atliekate mūsų interneto svetainėse, jūsų „Facebook-ID“ ir serverio užklausos datą bei laiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenis, kuriuos su mumis bendrinate per verslo įrankius, pvz., „Pixel“, žr. „Facebook“ verslo įrankių sąlygų (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) 1 a. skyrių.

Kad būtų galima tikslingai nukreipti „Facebook“ reklaminių skelbimų („Facebook Ads“) kampanijas, surinkti duomenys naudojami kampanijoms optimizuoti ir remiantis surinktais duomenimis sukurti pritaikytas auditorijas, kurios yra „Facebook“ naudotojų grupės. Šiuo tikslu taip pat galima nustatyti, ar skirtingi galiniai įrenginiai priklauso jums ar jūsų namų ūkiui.

„Facebook“ gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant jūsų duomenis su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų „Facebook“ paskyrą). Jei esate užsiregistravęs „Facebook“, surinktą informaciją „Facebook“ gali priskirti prie jūsų paskyros. Net jei nesate užsiregistravę „Facebook“ ar nesate prisijungę, jis gali gauti ir tvarkyti jūsų IP adresą ir kitas identifikuoti leidžiančias ypatybes.

„Facebook“ duomenis iš dalies tvarko ir JAV. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Facebook“.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ duomenų apsaugą ir saugojimo laikotarpį galite rasti: https://www.facebook.com/privacy/explanation ir https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei nenorite gauti jus dominančių „Facebook“ skelbimų, galite koreguoti skelbimų nuostatas keisdami naršyklės nustatymus arba „Facebook“ nustatymus (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h)      „Pinterest“ pikselis

Gavus jūsų sutikimą, interneto svetainėje naudojamas socialinio tinklo „Pinterest“ (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublinas 2, Airija) konversijų stebėjimo technologija tam, kad „Pinterest“ šios interneto svetainės lankytojams, kurie prieš tai domėjosi mūsų interneto svetaine ir turiniu / pasiūlymais arba kuriems būdingos tam tikros ypatybės (pvz., remiantis aplankytomis interneto svetainėmis nustatytas domėjimasis tam tikromis temomis ar produktais) ir kurie yra „Pinterest“ nariai, galėtų rodyti atitinkamas reklamas ir pasiūlymus. Šiuo tikslu mūsų interneto svetainėse yra integruotas vadinamasis „Pinterest“ konversijų stebėjimo pikselis. Pikselis sukuria slapuką, kuriame saugomas jūsų IP adresas, naršyklės ir įrenginio informacija, apsilankymai ir veiksmai, kuriuos atliekate mūsų interneto svetainėse, taip pat serverio užklausos data ir laikas. Daugiau informacijos rasite skiltyje „A priedėlis:“ Pinterest dalijimosi duomenimis priedas“ (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Naudodama „Pinterest“ slapuką „Pinterest“ gali nustatyti mūsų interneto svetainės lankytojus kaip reklaminių skelbimų (vadinamųjų „Pinterest reklaminių skelbimų“) rodymo tikslinę grupę. Pavyzdžiui, jei mūsų interneto svetainėje rodėte susidomėjimą mūsų produktais, lankantis „Pinterest“ jums gali būti parodytas mūsų produktų reklaminis skelbimas. Naudodami „Pinterest“ slapuką taip pat galime stebėti „Pinterest“ reklaminių skelbimų efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais ir matyti, ar į mūsų interneto svetainę naudotojai buvo nukreipti spustelėjus „Pinterest“ reklaminį skelbimą (vadinamoji „konversija“).

„Pinterest“ gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant jūsų duomenis su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų „Pinterest“ paskyrą). Jei esate užsiregistravęs „Pinterest“, surinktą informaciją „Pinterest“ gali priskirti prie jūsų paskyros. Net jei nesate užsiregistravę „Pinterest“ ar nesate prisijungę, jis gali gauti ir tvarkyti jūsų IP adresą ir kitas identifikuoti leidžiančias ypatybes.

„Pinterest“ duomenis iš dalies tvarko ir JAV. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys „Pinterest“.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir „Pinterest“ saugojimo laikotarpį galite rasti:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei nenorite gauti jus dominančių „Pinterest“ skelbimų, galite koreguoti skelbimų nuostatas keisdami naršyklės nustatymus arba „Pinterest“ nustatymus (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i)        „1PlusX AG“ pikselis

Gavę jūsų sutikimą, mes „1plusX AG“ (Technoparkstrasse 1, 8005 Ciurichas, Šveicarija) pikselį naudojame tam, kad įvertintume naudotojų elgseną mūsų interneto svetainėje, įgalintume duomenų agregavimą su kitais su „1PlusX“ bendradarbiaujančiais reklamuotojais, ir galėtume vertinti rinkodaros veiksmų efektyvumą. Šiuo tikslu jūsų įrenginyje yra išsaugotas slapukas. Slapukas renka informaciją apie jūsų aplankytas interneto svetaines, paieškos sistemas ir paieškoje naudojamas frazes, jūsų naršymą internete, turinio ir reklamos sąveikos elgseną pagal unikalų slapuko ID, siekiant sugrupuoti panašių interesų turinčias naudotojų grupes. Slapukas taip pat renka duomenis apie jūsų naršyklės tipą ir kalbos nustatymus, prieigos laiką bei jus nukreipusių interneto svetainių adresus. Surinkti duomenys naudojami siekiant rodyti naudotojui aktualią reklamą pakartotinai identifikuojant, iš naujo suformuojant tikslines grupes bei personalizuojant, taip pat ataskaitų teikimui ir optimizavimo tikslais.

Slapukų ID mes keičiamės su kitais paslaugų teikėjais, kurie šiuos slapukus gali sinchronizuoti su savo naudojamais slapukais („slapukų suderinimas“) ir platinti reklamas per trečiųjų šalių interneto svetaines. Remiantis surinktais duomenimis, prie jūsų veiksmų pritaikyta reklama rodoma jūsų naršyklėje arba interneto svetainėje rodomame suasmenintame turinyje.

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tai atlikti bei sužinoti apie savo pasirinkimą, kad šios informacijos nenaudotų dalyvaujančios įmonės, apsilankykite http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu ir youradchoices.com.

j)        Socialiniai tinklai

 Mūsų tinklalapiuose naudojamos socialinių tinklų turinio valdymo paslaugos, pavyzdžiui, slapukai ir atskirų socialinių tinklų įskiepiai. Susijusias paslaugas atitinkamos įmonės („teikėjai“) teikia tik gavus jūsų sutikimą. Šių paslaugų tikslas – suteikti jums galimybę peržiūrėti ir dalytis mūsų turiniu su draugais ir tinklais. Šie teikėjai - tai:

 • „Facebook“, kurį valdo „Facebook Inc.“, 1 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV, o ES - „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija (toliau - „Facebook“). Norėdami susipažinti su „Facebook“ įskiepiais ir jų išvaizda, apsilankykite: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • „Twitter“, kurį valdo „Twitter Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Franciskas, CA 94103, JAV (toliau - „Twitter“). „Twitter“ mygtukų ir jų išvaizdos apžvalgą rasite apsilankę: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • „YouTube“, kurį teikia „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, JAV, o ES - „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau - „Google“). „YouTube“ įskiepių apžvalgą rasite apsilankę adresu: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • „Instagram, kurį teikia „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija (toliau - „Instagram“). Norėdami susipažinti su „Instagram“ įskiepiais ir jų išvaizda, apsilankykite: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • „LinkedIn“ teikia „LinkedIn Corporation“, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, JAV, o ES - „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublinas 2, Airija („LinkedIn“). „LinkedIn“ įskiepių ir jų išvaizdos apžvalgą rasite apsilankę adresu: https://developer.linkedin.com/plugins#

Siekiant sustiprinti jūsų duomenų apsaugą jums lankantis mūsų tinklalapiuose, šios socialinių tinklų paslaugos yra įtrauktos pasinaudojant „2 paspaudimų mygtukų“ forma. Ši integracijos forma užtikrina, kad prisijungdami iš tokius įrankius talpinančio mūsų interneto svetainės puslapio nebūsite automatiškai prijungiami prie teikėjų serverių. Tiesioginę nuorodą į teikėjų serverius naršyklė suformuos tik tuo atveju, kai suaktyvinsite socialinių tinklų paslaugas ir suteiksite leidimą perduoti duomenis. Tuomet atitinkamas paslaugų teikėjas perduos įvairių įrankių turinį tiesiai į jūsų naršyklę ir jis bus atvaizduotas ekrane.

Socialinių tinklų įrankis paslaugų teikėjui perduoda informaciją apie jūsų anksčiau lankytas interneto svetaines, jūsų IP adresą, naršyklės informaciją bei serverio užklausos datą ir laiką. Pasinaudojus bet kuria socialinių tinklų funkcija (pvz., spustelėjus mygtuką „Bendrinti“, paliekant komentarą), naršyklė šią informaciją taip pat perduos tiesiogiai teikėjui saugoti. Minėti teikėjai gali naudoti jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pvz., analizei, rinkodarai, profiliams kurti ir jūsų duomenų susiejimui su kitais apie jus surinktais duomenimis (pvz., per jūsų naudotojo paskyrą atitinkamo teikėjo paslaugoje), net jums nesant prisijungus prie savo socialinio tinklo paskyros.

Teikėjai duomenis iš dalies tvarko ir JAV. Pagal Europos įstatymus JAV neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Taikant įstatymus dėl visuotinio sekimo prieigą prie šių duomenų gali turėti valstybinės valdžios institucijos. Kai jūsų asmens duomenys bus atskleisti, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis su duomenimis susijusiomis savo teisėmis.

Sutikdami su slapukų naudojimu „Henkel“ interneto svetainėje, jūs sutinkate tuo, kad pirmiau aprašytus jūsų duomenis naudos ir pirmiau aprašytu būdu tvarkys teikėjai.

Daugiau informacijos apie paslaugų teikėjų renkamus duomenis ir jų naudojimą bei teises ir galimybes, kaip apsaugoti jūsų privatumą tokiomis aplinkybėmis, galite rasti teikėjų duomenų apsaugos / privatumo politikoje:

„Facebook“ paskelbta duomenų apsaugos / privatumo politika: http://www.facebook.com/policy.php

„Twitter“ paskelbta duomenų apsaugos / privatumo politika: https://twitter.com/en/privacy

„Google“ paskelbta duomenų apsaugos / privatumo politika: https://policies.google.com/privacy

„Instagram“ paskelbta duomenų apsaugos / privatumo politika: https://help.instagram.com/155833707900388/

„LinkedIn“ paskelbta duomenų apsaugos / privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Nesutikimas su duomenų rinkimu:

Turite teisę bet kuriuo metu ateityje atšaukti savo sutikimą, išjungdami slapukus mūsų interneto svetainės skilties „Slapukai“ skirtuke „Slapukų nustatymai“. Parinktis taip pat galite koreguoti pakeisdami naršyklės nustatymus arba socialinės žiniasklaidos platformos nustatymus.

6.       Prekybos jungtis

Savo interneto svetainėje naudojame mygtuką „Pirkti dabar“. Mygtuką „Pirkti dabar“ teikia ir valdo Prekybos jungtis. Išsamią informaciją apie funkcijas ir duomenų tvarkymą galite rasti spustelėję ant šios nuorodos: … 22
 

7.       Jūsų duomenų subjekto teisės / Duomenų apsaugos pareigūnas

Teisę naudotis savo duomenimis galite suteikti ar ją atimti bet kuriuo metu. Be to, jei laikomasi atitinkamų reikalavimų, jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Teise reikalauti ištaisyti duomenis
 • Teise reikalauti ištrinti duomenis
 • Teise apriboti duomenų tvarkymą
 • Teise pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos institucijai
 • Teise į duomenų perkeliamumą (nuo 2018 m. gegužės 25 d.)

Teisė nesutikti

Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis teisėtu „Henkel“ interesu, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių. „Henkel“ sustabdys duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai „Henkel“ gali įrodyti, jog yra svarbių duomenų tvarkymo priežasčių, kurios nusipelno apsaugos ir kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, jais pasinaudoti ar gintis nuo pareikštų reikalavimų.

Jei esate davę sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę jį bet kada ateityje atšaukti.

Tokiais atvejais arba jei turite kitų klausimų ar pageidavimų dėl savo asmens duomenų, prašome atsiųsti elektroninį ar paprastą laišką mūsų duomenų apsaugos pareigūnui Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia; dpo.baltics@henkel.com