Išlyginimas

Išlyginamieji mišiniai turi būti naudojami ant itin nelygių paviršių su nemažu nuolydžiu. Prieš klijuojant grindų dangą, galima naudoti skirtingų rūšių išlyginamuosius mišinius ir taip užtikrinti lygų vienodo įgeriamumo paviršių.

Žingsnis po žingsnio

1 veiksmas
Pagrindo paruošimas
Žr. skyrelį „Pagrindo paruošimas“

2 veiksmas
Išlyginamojo mišinio paruošimas
Išlyginamasis mišinys paruošiamas pagal jo technines instrukcijas

3 veiksmas
Išlyginamojo mišinio išliejimas ant pagrindo
Išliekite išlyginamąjį mišinį ant pagrindo ir paskleiskite jį ilga mente. Apdorokite šviežiai išlietą mišinį dygliuotu voleliu, kad pašalintumėte oro burbulus.