Išlyginimas

Išlyginamieji mišiniai turi būti naudojami ant itin nelygių paviršių su nemažu nuolydžiu. Prieš klijuojant grindų dangą, galima naudoti skirtingų rūšių išlyginamuosius mišinius ir taip užtikrinti lygų vienodo įgeriamumo paviršių.

1 veiksmas
Pagrindo paruošimas
Žr. skyrelį „Pagrindo paruošimas“

2 veiksmas
Išlyginamojo mišinio paruošimas
Išlyginamasis mišinys paruošiamas pagal jo technines instrukcijas

3 veiksmas
Išlyginamojo mišinio išliejimas ant pagrindo
Išliekite išlyginamąjį mišinį ant pagrindo ir paskleiskite jį ilga mente. Apdorokite šviežiai išlietą mišinį dygliuotu voleliu, kad pašalintumėte oro burbulus.