KURIAME TVARIĄ ATEITĮ KARTU

TVARUMO IŠŠŪKIAI

   PASAULINIS KLIMATO ATŠILIMAS

 • Stebint vyraujančias tendencijas, tikėtina, kad iki 2100 m. temperatūra pakils 3,5–4,5 °C, kas yra gerokai daugiau nei Paryžiuje iškeltas 1,5 °C tikslas.*
 • Temperatūrai pakilus daugiau nei 2 °C, gresia 2–3 kartus stipresnis neigiamas poveikis (potvyniai, gaisrai, uraganai, sausros...) nei tuo atveju, jei temperatūra pakiltų 1,5 °C

* U.N. World Meteorological Organization

 

PLASTIKO ATLIEKOS

 • Iki 2050 m. vandenynuose plaukios daugiau plastiko nei žuvų.*
 • Kasmet į vandenynus patenka daugiau nei 8 mln. tonų plastiko.
 • 83 % patikrinto vandentiekio vandens aptinkama mikroplastiko.**

*Ellen MacArthur Foundation
** The guardian, Plastic Fibres found in tap water around the world, study reveals

SKURSTANČIŲJŲ GYVENIMO SĄLYGOS

 • Žalingas sąlytis su cheminėmis medžiagomis kasmet lemia bent 4,9 mln. mirčių.*
 • 1,6 mlrd. žmonių visame pasaulyje neturi pastogės.
 • JT skaičiavimais, iki 2030 m. 40 % pasaulio gyventojų neturės tinkamo būsto.**

* WHO
** The United Nations

STATYBOS PRAMONĖ:

raktas į tvarią ateitį

 • Kasdien iškyla vis nauji pastatai, o mūsų miestai plečiasi. Iki 2050 m. pastatų ūkis išaugs dvigubai.
 • Urbanistinė aplinka visame pasaulyje yra atsakinga už beveik 40 % visų CO2 emisijų.*
 • Statybos pramonei kovoje su klimato kaita teks pagrindinis vaidmuo.

*2019 Global Status Report for Buildings and Construction, Global alliance for buildings and construction, UN

CO2 KIEKIO MAŽINIMAS

 • Iki 2040 m. tapsime klimatą teigiamai veikiančia bendrove
 • Sumažinsime mūsų žaliavų anglies dvideginio pėdsaką
 • Remsime namų savininkus, kad sumažintume jų CO2 emisijas

ŽIEDINĖ EKONOMIKA

 • Pradėsime naudoti pakuotes, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai
 • Į pakuotes įtrauksime kuo daugiau perdirbto plastiko


 

SAUGŪS NAMAI

 • Suteiksime saugius namus stokojančioms šeimoms
 • Tobulinsime gaminius taip, kad išmestume kuo mažiau teršalų
 • Naudosime mažiau kenksmingų medžiagų