CD 25 smulkiagrūdis remontinis mišinys

Duomenys

Smulkiagrūdis remontinis mišinys 5–30 mm

Savybės

  • Aukštesnės nei C12/15 klasės betonui
  • Sustiprintas pluoštais
  • Mažai susitraukia
  • Atsparus šalčiui ir  kelių barstymui naudojamoms cheminėms medžiagoms    
  • Vertikaliems ir horizontaliems paviršiams
  • Sąnaudos: apie 2 kg/m2 vienam mm

Aprašymas

Ceresit D 25 naudojamas betonui ir gelžbetoniui išlyginti ir pažeistiems pagrindams taisyti juos užpildant. Įrengiamas sluoksnis gali būti nuo 5 iki 30 mm storio. CD 25 yra betono taisymo sistemos Ceresit PCC dalis, kuriai taip pat priklauso CD 24, CD 26 ir CD 30. Sistema skirta balkonų įtrūkiams ar ertmėms užpildyti ir profilio elementams atkurti, taip pat sudėtingiems įvairių tipų cemento ir gelžbetonio konstrukcijų remonto darbams, pavyzdžiui, balkonų, viadukų, gelžbetoninių griovių, lubų, rezervuarų (įskaitant atliekų valymo įrenginius), estakadų, karkasinių statinių ir plokštinių struktūrų, monolitinių konstrukcijų (įskaitant baseinus), kaminų ir pan.

DoP: henkel-dop

MSDS: mymsds

Atlikimas

Pagrindo paruošimas

Ceresit CD 25 sukimba su tvirtais ir švariais betoniniais pagrindas be įtrūkių, nuo kurių nuvalytos sukibimui galinčios trukdyti medžiagos. Pagrindas turi pasižymėti pakankamu gniuždomuoju stipriu (betono klasė aukštesnė nei C12/15) ir mažiausiai 1,0 MPa plėšiamuoju stipriu. Betonas. Korozijos ir karbonizacijos paveiktą betoną bei bet kokius nesukibusius elementus reikia kruopščiai pašalinti. Dėmes, cemento siekinio sluoksnį, sukibimui trukdančius preparatus ir senas dangas reikia pašalinti mechaniniu būdu. Betono paviršius turi būti šiurkštus ir porėtas, kad preparatas gerai sukibtų. Pagrindas turi būti apdorotas mechaniniu būdu, pvz., naudojant abrazyvinio valymo, šlifavimo ar frezavimo įrangą. Armatūra. Nuo korozijos paveiktų armatūros strypų reikia pašalinti betoną – iki tų vietų, kurios nėra pažeistos. Nuo armatūros strypų taip pat reikia pašalinti rūdis smėliasraute įranga iki Sa 2,5 švarumo laipsnio, kad jie įgytų švarų metalinį atspalvį. Tada juos reikia nuvalyti suslėgtu oru be alyvos. Prieš naudojant Ceresit CD 25, atidengtus armatūros strypus reikia du kartus padengti antikorozine apsauga CD 30. Betono paviršių reikia nupurkšti vandeniu, nesudarant balų. Tada šiek tiek drėgną pagrindą ir iš anksto apsaugotą armatūros plieną reikia padengti kontaktiniu sluoksniu Ceresit CD 30. Taisomasis mišinys turi būti tepamas ant šiek tiek drėgno kontaktinio sluoksnio, tačiau ne vėliau nei po 30–60 minučių. Viršijus šį laiką, kontaktinis sluoksnis turi būti tepamas dar kartą ankstesniam sluoksniui visiškai išdžiūvus.

Darbo eiga

Mišinio paruošimas. Pakuotės turinį suberti į pamatuotą švaraus vandens kiekį ir maišyti lėtų apsukų gręžtuvu su maišikliu, kol susidarys vienalytė masė be grumstų. Tada reikia palaukti 3 minutes ir išmaišyti dar kartą. Mišinio tepimas. Per nustatytą sunaudojimo laiką paruoštą mišinį reikia tepti mente ant šviežiai paskleisto kontaktinio sluoksnio arba išlieti į formą ir sudaryti tinkamą struktūrą. Jeigu paviršius didesnis, reikia naudoti vibracines plokštes. Užpildo paviršių reikia išlyginti plienine ar plastikine mente arba kempine maždaug per 5–20 min. Mišinys Ceresit CD 25 gali būti tepamas torkretavimo būdu. Ant vertikalių paviršių iš karto gali būti tepamas iki 30 mm storio sluoksnis. Tepant keliais sluoksniais arba tepant ant preparato CD 26, kitas sluoksnis turi būti tepamas praėjus ne daugiau kaip 3 val. Priešingu atveju reikia palaukti 24 val., vėl sudrėkinti pagrindą, užtepti kontaktinį sluoksnį ir tik tada naudoti užpildą torkretavimo būdu. Mišinys Ceresit CD 25 gali būti naudojamas kaip galutinis sluoksnis. Po 2 dienų mišinys Ceresit CD 25 gali būti dengiamas užpildu Ceresit CD 24. Papildoma betono apsauga. Siekiant papildomai apsaugoti betoną nuo korozijos, žalingo vandens poveikio, šalčio, agresyvių chemikalų ar oro sąlygų, mišinį CD 25 galima padengti akriliniais dažais Ceresit CT 44 arba elastinga izoliacine danga Ceresit CR 166. Šie sluoksniai gali būti tepami praėjus 3 dienoms nuo CD 25 paskleidimo.